16.06.2019: Apg 17,22-34

22 Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:
        «Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse.
...


Kilde: www.bibel.no