07.08.2020: Luk 6,36-42

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. ...


Kilde: www.bibel.no