Oslo søndre frikirke > Om oss

OSLO SØNDRE FRIKIRKE

Helt innerst i gangen på toppen av Senter Syd finner du oss:
En levende menighet med et varmt hjerte for byens mennesker! VÆR VELKOMMEN!

Vi kan tilby deg og din familie, venner, naboer og kolleger spennende møtepunkter utover året:

* Gudstjeneste m/ søndagsskole, kirkekaffe, søndager kl.11:00-ca. 13:00           

* Barnekor, mandager kl 18:00-20:00.

* Fellesskapskveld, tirsdager kl.17:30-20:00.

* Bønnemøte, onsdager kl.11:00-12:00. Vi spiser lunsj sammen etterpå. 

* Internasjonal kvinnegruppe, fredager kl.15:00-17:00.

* SuperAlfa, lørdager kl.10:00-12:00. Bibellesering for barn mellom 8-14 år.

 

* Alpha i samarbeide med Klemetsrud og Mortensrud menighet, ta kontakt for nærmere info.

* Temalunsj, noen onsdager i semesteret kl.12:00-14:00. Ta kontakt for mer info.

* Utleie av lokale m/storhusholdningskjøkken.

Kontaktpersoner:
Har du spørsmål, håper vi du vil kontakte oss:
Jan Gossner (ansvarlig pastor)     – 91512155 
Olav Helland-Hansen (daglig leder) - 41544334
Torun Rosenvold (diakon)           - 41576814
Tonje Eklund (menighetsarbeider)   - 47474951
 
E-post kirken:  oslosondre@gmail.com

Vi tilhører kirkesamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Vi ønsker å bidra til at alle mennesker i vårt område - uavhengig av kultur,
tro og bakgrunn - skal ha tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre sin holdning til Jesus Kristus.

Kirkens arbeid drives hovedsakelig ved frivillig tjeneste. Her får vi anledning
til å bruke våre kunnskaper og evner og utvikles som hele mennesker!
                           
Du er hjertelig velkommen innom for en kaffeprat på kontoret på ukedagene!


     

Om Oslo Søndre menighet

Kalender