SØNDAGSSKOLE
SØNDAGSSKOLE
SØNDAGSSKOLE

 

 

Velkommen til barn i alle aldre!

Therese eller Jacob kommer på gudstjenesten kl 11, og tar med barna til søndagsskolen.