Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

 

Søndager kl.11:00

 

Velkommen til gudstjeneste hver søndag kl 11:00. Vi synger, ber, leser Bibelen og lytter til en tale. Undervisningen blir gitt av mennesker med livserfaring og kunnskap om Guds ord. Vi ber for den enkelte, for folket i bydelen, men også for nasjonen og behovene i verden. Den hyggelige kirkekaffen i etterkant kan gi deg en ny venn, helt plutselig - på en søndags formiddag.