Oslo søndre frikirke > Aktiviteter

Aktiviteter

Norskopplæring

Lær norsk! Ethnos språk-og integreringsskole tilbyr norskopplæring ...   Les mer...

Gudstjeneste

  Søndager kl.11:00      Les mer...

SØNDAGSSKOLE

       Les mer...

BARNEKOR

   Les mer...

Misjon

Frikirken støtter flere misjonærer og får jevnlig info om hvordan det går i arb...   Les mer...

Internasjonal kvinnegruppe

   Les mer...

ALPHA

     Les mer...

SuperAlfa

Lørdager kl.10:00-12:00      Les mer...

Fellesskapskveld

Fellesskapskveld hver tirsdag kl.17:30-20:00. N orskkurs eller Bibelsamta...   Les mer...

Bønn

       Les mer...