Oslo søndre frikirke > Forside
  • SØNDAGSSKOLE
  • Fellesskapskveld
  • Oslo Søndre Frikirke
  • Information in English
  • Bønn
  • Kirkesal

Siste nytt

Norskopplæring

Lær norsk! Ethnos språk-og integreringsskole tilbyr norskopplæring ...

Gudstjeneste

  Søndager kl.11:00  

Kalender


Les mer om ...

Misjon

Frikirken støtter flere misjonærer og får jevnlig info om hvordan det går i arb...   Les mer...

Internasjonal kvinnegruppe

   Les mer...

SuperAlfa

Lørdager kl.10:00-12:00      Les mer...

Fellesskapskveld

Fellesskapskveld hver tirsdag kl.17:30-20:00. N orskkurs eller Bibelsamta...   Les mer...

Oslo Søndre Frikirke

         Les mer...

Information in English

On the top floor of Senter Syd    Les mer...

Bønn

       Les mer...